Görev ve Sorumluluklar

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği uyarınca Yatırım Destek Ofisimiz aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

  • İlimizin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
  • İlimizin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
  • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
  • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  • Yatırımları izlemek,
  • İlimizin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
  • Devlet yardımlarına (Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi) ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
  • Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
  • 5449 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
E - Posta Listemize Katılın ! Kuzeydoğu Anadolu’ya dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..
Erzurum Yatırım Destek Ofisi

Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye/ERZURUM

0442 235 61 11